top of page

בתערוכה זו מוצגים לפנינו דימויים, ממבט רחב ובעומק שדה אינסופי, המתארים מגוון של מרחבים פראיים או מתועשים, כפריים או עירוניים.

 

בעבודת המוצגות, הטבע הפראי והמעובד ממסגרים זה את זה, ומקיימים ביניהם יחסי גומלין, ולעיתים הכאוס הוא הוא הממסגר ומכפיף תחתיו את המאורגן.

 

באופן זה, יחסנו הרגשי כצופים אל המרחבים המצולמים נע תדירות בין תחושות של קירבה לתחושות של ניכור. בתערוכה, "אותו מקום", הצילום מפשט את מבט, וכעת נעלמות הקבוצות במרחב ונותרים בו רק שרידיהן.

 

אותם הבתים

אותם הבתים

bottom of page