top of page
תערוכות

בסדרת עבודותי, מתגלה ענייני באופני הפעולה המשותפים של קבוצות אנשים במקום נתון. לכאורה ללא יד מכוונת, מתאספים פרטי הקהילה, ויוצרים כוראוגרפיות שהטקס הוא הממשטר אותן.

בין אם מדובר בקבוצת אבלים המתקהלים בלוויה בהר המנוחות, בצעירים המתאמנים בריצה על גבעות הכורכר או במסיבת הצעירים הנחגגת בלב השממה - הפעולה המשותפת היא המגבשת את הזרים לכדי קולקטיב הנראה אחיד.  האדם הבודד נבלע בהמון, וכמעט ומאבד את זהותו העצמאית. כעת הוא מנוהל על ידי חוקי השבט, המתרבתים אותו באמצעות קוד התנהגות ספציפי, המתאים לאותו מקום ולאותו זמן.

עבודות נוספות
בקרוב
סימנים של זהות
bottom of page